Öndürijiler gönüden-göni zaýalanýan içgi kagyz sypalyny, bir gezek ulanylýan daşky gurşawy goramak bilen üpjün edýärler, lomaý aýratynlaşdyrylyp bilinýän beýleki reňkli göni sypal.

Gysga düşündiriş:

Iýip bolýan kagyzdan ýasalan sypal
1. Maşyn kesmek, gabyk ýok, ýylmanak we yzygiderli.
2. Çap etmegi we dürli dizaýnlary we reňkleri arassalaň
3. Aýratyn yssyz, sagdyn, daşky gurşaw we arassaçylyksyz ýumşak


 • Marka:GÖRNÜŞLER
 • Gidiş porty:Ningbo
 • MOQ:100000-den gowrak
 • Eltip bermegiň wagty:10 gün
 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly:
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kagyz sypaly iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Greenaşyl we howpsuz, daşky gurşawy hapalamaýan we tebigy gurşawda bütinleý zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa samana degişlidir.Mundan başga-da, önümçilik prosesi berk synagdan geçirilip, halkara daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän tozansyz ussahanada tamamlanar.

  Kagyz sypallary ýaşyl, daşky gurşawa we hapalanmaz we ýörite gurşawsyz doly zaýalanyp bilýän iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Mundan başga-da, tozansyz ussahanada kagyz sypal öndürenimizde, daşky gurşawy goramagyň halkara talaplaryna laýyk gelýän berk synaglardan geçdik.

  Adamlar dürli reňkli kagyz sypallaryny saýlap, öz aýratynlyklaryny görkezip bilerler.Adaty plastmas sypallar bilen deňeşdirilende, kagyz sypallary daşky gurşawa örän ýaramaz zaýalanmaýan plastmassalary ulanmagy ep-esli azaldar, beýleki tarapdan, döwletiň daşky gurşawy düzetmek ugrundaky tagallalaryna goldaw berip biler.Kagyz turbalaryny ulanmak howpsuz, zäherli däl, gaharlandyryjy we yssyz.Adam saglygy üçin zyýany ýok, ROHS daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän we iýmit gaplamak talaplaryna laýyk gelýän, dürli nagyşlary çap edýän syýa çap etmek.

  Beýleki reňkli sypallar reňkleri we stilleri has köp saýlap biler we hemişe size zerur bir zat bar. Önümlerimiz BRC, FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasyndan geçdi.

  Häzirki wagtda saýlamak üçin 200-den gowrak reňkli kagyz sypaly bar.Bu sypallar size dürli sahnalar üçin baý mümkinçilikleri hödürleýär.Içgileriň köpüsi (suw, soda, gazlandyrylan, çaý we kofe) üçin amatlydyr.Önümlerimiz FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasyndan geçdi.Geliň has ekologiýa taýdan arassa gurşaw döredeliň

  Haryt maglumatlary

  çig mal Howpsuz kagyz (FSC kepillendirilen) iýmit, doly zaýalanýan ak kagyz kagyzy ýa-da sary reňkli kagyz we daşky gurşawa arassa suw esasly syýa ulanylýar
  diametri 5mm / 6mm / 7mm / 8mm (0.197 "/0.236" /0.276 "/0.315")
  uzynlygy 120MM-400MM (4.724 "-15.748")
  häsiýetli Doly zaýalanýan kompost
  çydamlylygy Sowuk we gyzgyn içgiler
  gaplamak Özbaşdak düzülip bilinýän we aýratynlykda gaplanan
  daşky görnüşi Özbaşdak düzülip bilner

  Önümiň parametri

  beýleki reňkli sypal
  694dce5d
  30bccb4da9f5037784fd422952818dc2

  Önümiň görkezilmegi

  _S7A9018
  _S7A9045

  Haryt amaly

  f52fee990eb6ac1e3c9904933a2e292
  wh
  1-1Z522164934953
  1-1Z5221A024C3
  1-1Z522164U2452
  08e06b79c17f4c9fbc574729eee212f7

  Önüm öndürmek

  QWHGWQ
  biz hakda
  Önümçilik maşyny
  Bukja
  Packeke paket maşyn
  jnuo1
  Eltip bermek

  Haryt şahadatnamasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önüm kategoriýalary