Öndürijiler doly zaýalanýan içgi kagyz sypalyny, bir gezek ulanylýan daşky gurşawy goramak Söwda çaýy samany üpjün edýärler, bu lomaý aýratynlaşdyrylyp bilner.

Gysga düşündiriş:

Iýip bolýan kagyzdan ýasalan sypal, Kesgitli kagyz sypaly
1. Maşyn kesmek, gabyk ýok, ýylmanak we yzygiderli.
2. Çap etmegi we dürli dizaýnlary we reňkleri arassalaň
3. Aýratyn yssyz, sagdyn, daşky gurşaw we arassaçylyksyz ýumşak


 • Marka:GÖRNÜŞLER
 • Gidiş porty:Ningbo
 • MOQ:100000-den gowrak
 • Eltip bermegiň wagty:10 gün
 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly:
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kagyz sypaly iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Greenaşyl we howpsuz, daşky gurşawy hapalamaýan we tebigy gurşawda bütinleý zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa samana degişlidir.Mundan başga-da, önümçilik prosesi berk synagdan geçirilip, halkara daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän tozansyz ussahanada tamamlanar.

  Kagyz sypallary ulanylanda ideal zaýalanmak täsirini gazanyp biler.Mundan başga-da, gurluşyň we nagşyň dizaýny önümiň aýratynlyklaryny görkezip biler.Mundan başga-da, netijeli gaýtadan ulanylyp bilner, şeýlelik bilen daşky gurşawyň hapalanmagy meselesini azaldar.Kagyz sypallary biodegrirlenip bilýän we kompost bolup bilýär, eger okeanda gutarsa, birnäçe günden peselip başlar.Kagyz sypallaryny öndürenimizde, kagyz sypallarynyň mehaniki interýeriniň arassa we tertipli bolmagyny üpjün ederis.

  Biziň öndürýän süýt çaý sypallarymyz süýt çaýynyň düýbündäki naharlary aňsatlyk bilen sorup biler, şol bir wagtyň özünde tagamyna täsir etmez we gyzgyn içgiler içilende çalt ýumşamaz .. Önümlerimiz BRC-den geçdi , FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasy.Greenaşyl reňkde önümlerimizi ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

  Önümiň beýany

  çig mal Howpsuz kagyz (FSC kepillendirilen) iýmit, doly zaýalanýan ak kagyz kagyzy ýa-da sary reňkli kagyz we daşky gurşawa arassa suw esasly syýa ulanylýar
  diametri 6MM / 8MM / 10MM / 12MM (0.236 "/0.315" /0.394 "/0.472")
  uzynlygy 200MM-250MM (7.874 "-9.843")
  häsiýetli Doly zaýalanýan kompost
  çydamlylygy Sowuk we gyzgyn içgiler
  gaplamak Özbaşdak düzülip bilinýän we aýratynlykda gaplanan
  daşky görnüşi Özbaşdak düzülip bilner

  Önümiň görkezilmegi

  图片 40 (1)
  图片 41
  8 (10)
  18 (2)

  Haryt amaly

  f52fee990eb6ac1e3c9904933a2e292
  wh
  1-1Z522164934953
  1-1Z5221A024C3
  1-1Z522164U2452
  08e06b79c17f4c9fbc574729eee212f7

  Önüm öndürmek

  QWHGWQ
  biz hakda
  Önümçilik maşyny
  Bukja
  Packeke paket maşyn
  jnuo1
  Eltip bermek

  Haryt şahadatnamasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önüm kategoriýalary