Öndürijiler doly zaýalanýan içgi kagyz sypalyny, bir gezek ulanylýan daşky gurşawy goramak Baýram göni samany üpjün edýärler, bu lomaý aýratynlaşdyrylyp bilner.

Gysga düşündiriş:

Iýip bolýan kagyzdan ýasalan sypal
1. Maşyn kesmek, gabyk ýok, ýylmanak we yzygiderli.
2. Çap etmegi we dürli dizaýnlary we reňkleri arassalaň
3. Aýratyn yssyz, sagdyn, daşky gurşaw we arassaçylyksyz ýumşak


 • Marka:GÖRNÜŞLER
 • Gidiş porty:Ningbo
 • MOQ:100000-den gowrak
 • Eltip bermegiň wagty:10 gün
 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly:
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kagyz sypaly iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Greenaşyl we howpsuz, daşky gurşawy hapalamaýan we tebigy gurşawda bütinleý zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa samana degişlidir.Mundan başga-da, önümçilik prosesi berk synagdan geçirilip, halkara daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän tozansyz ussahanada tamamlanar.

  Kagyz sypaly iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Greenaşyl we howpsuz, daşky gurşawy hapalamaýan we tebigy gurşawda bütinleý zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa samana degişlidir.Daşky gurşawy goramagyň halkara talaplaryna laýyklykda synag önümçiligini tozansyz ussahanada tamamlaýarys.

  Adaty plastmas sypallar bilen deňeşdirilende, kagyz sypallary esasan plastmassa önümlerini çalyşmak, innowasiýa we daşky gurşawy goramak aýratynlyklaryna eýe bolan we zaýalanýan we hapalanmaz ýaly ýokary derejeli iýmit derejeli gaplama materiallaryndan ýasalýar.Dolandyryş işinde dynç alyş sypalyny saýlamak, dynç alyş atmosferasyna has laýyk gelýän dürli dynç alyşlar üçin amatlydyr.

  Kagyz sypallarynyň köp görnüşi bar.Dürli sahnalarda laýyk kagyz sypallaryny saýlamak, sahna atmosferasyna has laýyk gelýär.Bu aralykda, kagyz sypallary içgileriň köpüsi üçin (suw, soda, gazlandyrylan, çaý we kofe) amatlydyr.Önümlerimiz FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasyndan geçdi. Geliň tebigaty bilelikde goralyň. Önümlerimiz BRC, FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasyndan geçdi.

  Haryt maglumatlary

  çig mal Howpsuz kagyz (FSC kepillendirilen) iýmit, doly zaýalanýan ak kagyz kagyzy ýa-da sary reňkli kagyz we daşky gurşawa arassa suw esasly syýa ulanylýar
  diametri 5mm / 6mm / 7mm / 8mm (0.197 "/0.236" /0.276 "/0.315")
  uzynlygy 120MM-400MM (4.724 "-15.748")
  häsiýetli Doly zaýalanýan kompost
  çydamlylygy Sowuk we gyzgyn içgiler
  gaplamak Özbaşdak düzülip bilinýän we aýratynlykda gaplanan
  daşky görnüşi Özbaşdak düzülip bilner

  Önümiň parametri

  HOLIDAY sypaly
  694dce5d
  30bccb4da9f5037784fd422952818dc2

  Önümiň görkezilmegi

  5 (2)
  15 (11)

  Haryt amaly

  f52fee990eb6ac1e3c9904933a2e292
  wh
  1-1Z522164934953
  1-1Z5221A024C3
  1-1Z522164U2452
  08e06b79c17f4c9fbc574729eee212f7

  Önüm öndürmek

  QWHGWQ
  biz hakda
  Önümçilik maşyny
  Bukja
  Packeke paket maşyn
  jnuo1
  Eltip bermek

  Haryt şahadatnamasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önüm kategoriýalary