Öndürijiler gönüden-göni zaýalanýan içgi kagyz sypalyny, bir gezek ulanylýan daşky gurşawy goramak Lomaý ýöriteleşdirilen çeýe kagyz sypalyny gönüden-göni üpjün edýärler.

Gysga düşündiriş:

360 dereje egilmek Iýip bolýan kagyzdan ýasalan kagyz sypaly
1. Maşyn kesmek, gabyk ýok, ýylmanak we yzygiderli.
2. Çap etmegi we dürli dizaýnlary we reňkleri arassalaň
3. Aýratyn yssyz, sagdyn, daşky gurşaw we arassaçylyksyz ýumşak


 • Marka:GÖRNÜŞLER
 • Gidiş porty:Ningbo
 • MOQ:100000-den gowrak
 • Eltip bermegiň wagty:10 gün
 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly:
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kagyz sypaly iýip bolýan kagyzdan ýasalýar.Greenaşyl we howpsuz, daşky gurşawy hapalamaýan we tebigy gurşawda bütinleý zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa samana degişlidir.Mundan başga-da, önümçilik prosesi berk synagdan geçirilip, halkara daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän tozansyz ussahanada tamamlanar.

  Kagyz sypallary soýa ýagy syýa bilen çap edilýär we ulanylandan soň gaýtadan ulanylyp bilner.Gowy suw geçirmeýän öndürijiligi, açyk reňki, doly gurluşy we owadan görnüşi bar.Olaryň hemmesi arassa agaç pulpasyndan ýasalýar.Arassa agaç pulpa kagyzyndan ýasalan kagyz sypallarynda floresan serişdesi ýok we iýmit derejeli kagyz sypallaryna degişlidir.Kagyz sypalynyň bu görnüşi gyzgyn içgiler içmek üçin gönüden-göni ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, ulanylandan soň belli bir wagtlap ýer astynda gömüler we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaz.

  Göni saman bilen deňeşdirilende, çeýe sypallaryň agyrlyk merkezi samanyň daşyna ýeter;.Agny, bir tarapa has meýilli.Kubokyň gyrasyna egilip ýüzmek has aňsat.Çagalar saman ulananda;Fallykylsa, sypal egiler we bokurdagyna pyçaklamak aňsat bolmaz. Önümlerimiz BRC, FSC, FDA, CE, ISO2021, LFGB & BSCI şahadatnamasyndan geçdi.

  Önümiň beýany

  çig mal Howpsuz kagyz (FSC kepillendirilen) iýmit, doly zaýalanýan ak kagyz kagyzy ýa-da sary reňkli kagyz we daşky gurşawa arassa suw esasly syýa ulanylýar
  diametri ∅6mm (0.236 ")
  uzynlygy 190MM-230MM (7.48 "-9.055")
  U şekilli sypal 4,6 * 175mm
  häsiýetli Doly zaýalanýan kompost
  çydamlylygy Sowuk we gyzgyn içgiler
  gaplamak Özbaşdak düzülip bilinýän we aýratynlykda gaplanan
  daşky görnüşi Özbaşdak düzülip bilner

  Önümiň görkezilmegi

  9d6e3e40d2c4b010117daf7985d0345
  图片 40
  JINN6
  JINN5

  Haryt amaly

  3b6a1822afbe99782e4321e92890022
  e4dde7b0dff477af30b36c2d8e96f6c
  f52fee990eb6ac1e3c9904933a2e292
  wh
  1-1Z522164934953
  1-1Z5221A024C3
  1-1Z522164U2452
  08e06b79c17f4c9fbc574729eee212f7

  Önüm öndürmek

  QWHGWQ
  biz hakda
  Önümçilik maşyny
  Bukja
  Packeke paket maşyn
  jnuo1
  Eltip bermek

  Haryt şahadatnamasy


 • Öňki:
 • Indiki: