Biz hakda

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

NINGBO STRAWKINGS PRODUCTS CO., LTDZhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde, taňze derýasyna we deňiz portuna girip biler.Gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik we import we eksport söwdasy kagyz sypal kärhanasynyň professional önümçiliginde. Kagyz önümleri, çaphana, gözleg, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan çäkli kompaniýa.Indi, bazardaky dürli kagyz spesifikasiýalarynyň we reňkleriniň islegini kanagatlandyryp biljek içerki ösen awtomatiki flexografiki çaphana we süýşüriji maşyn bar.Esasy önümler göni kagyz sypallary, egilen kagyz sypallary, uçly kagyz sypallary, çemçe şekilli kagyz sypallary,
Kagyz sypal ýekeje paket, kagyz kofe bar, kagyz çapýan sypal we ş.m.

Bu ekologiýa taýdan durnukly, daşky gurşawa zyýanly we zaýalanýan kagyz seriýaly kärhanadyr, gözleg we önümçilik, önümçilige we satuwa gönükdirilendir.Önümleri esasan içerki we daşarky bazarlara iberilýär.

Gündelik önümçilik 1,5-2 milliona ýetip biler, önümiň hili durnukly.Önümlerimiz, Europeanewropa Bileleşiginiň SGS iýmit derejesiniň synaglaryna ýetmek üçin FDA synagy arkaly önümleri ygtybarly kagyz (FSC kepilnamasy) ulanýar.

Iýmitde ulanylýan çig materiallar ak kraft kagyzy ýa-da Kraft kagyzy, daşky gurşawa esaslanýan syýa zaýalanmagy mümkin.Daşky gurşawy goramak we hapalanmaksyz. Reňk we stil islege bagly bolup biler we ýörite dizaýny kabul edip biler. Zeper ýetip bilýän ýerli agaç pulpasy ulanylýar we esasy kagyz dürli iýmit indeksleriniň standartlaryna laýyk gelýär, sebäp bolan hapalanmak meselesini çözmek üçin häzirki plastmassa pudagynda dargamaýar we müşderilere ygtybarly we ygtybarly önümler berýär.

"Ilki bilen hil, ilki müşderi, ilki bilen ygtybarlylyk" maksadyna eýerýäris. Biziň pikirimiz, ýaşyl daşky gurşawy goramak we sagdyn geljege goşant goşmak.Bagyşlanan, innowasiýa, pragmatiki, täsirli, müşderi ilki, hil ilki bilen biziň hyzmat edişimizdir.Müşderilerimize elmydama gowy önümler we tehniki goldaw, satuwdan soň ajaýyp hyzmat berýäris.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

wqhqh

Zawodymyz

Şahadatnama